Zoek je een titel die niet in onze collectie zit? Gebruik InterBibliothecair Leenverkeer (IBL) om materialen te laten overkomen vanuit een andere bibliotheek. Dit kost je € 5,00

Geef je titel door aan een baliemedewerker of plaats je aanvraag hier.

De normale leveringstijd is ongeveer één week, maar kan niet gegarandeerd worden. De titel kan immers uitgeleend of gereserveerd zijn in de andere bibliotheek en de verzending kan vertraging oplopen.

Zodra de titel voor je klaar ligt in onze bib, krijg je een seintje per mail of per brief. Kom het dan zo snel mogelijk halen want ook onze uitleentermijn bij de andere bib begint te lopen. De uitleentermijn bedraagt 4 weken net zoals onze eigen materialen en kan enkel op aanvraag verlengd worden.

Kunnen we het gevraagde niet leveren, dan brengen we je hiervan op de hoogte en worden er geen kosten aangerekend.