Raad van bestuur

Wat doen ze?

De raad van bestuur heeft als opdracht:

- De opmaak, de uitvoering en de bekostiging van de programmering van gemeenschapscentrum ’t Gasthuis en van de
  openbare bibliotheek;
- De organisatie van culturele activiteiten en evenementen in de ruimst mogelijke zin;
- De participatie van gemeenschapscentrum ’t Gasthuis en van de openbare bibliotheek aan samenwerkingsverbanden met
  derden;
- Adviesbevoegdheid bij de opmaak van het beleidsplan van het gemeenschapscentrum en de openbare bibliotheek, als onderdeel
  van het integrale meerjarenplan van de gemeente Wijnegem;
- De concretisering van het beleidsplan van het gemeenschapscentrum en de openbare bibliotheek, als onderdeel van het
  integrale meerjarenplan van de gemeente Wijnegem;
- De verhuur van de infrastructuur van het gemeenschapscentrum aan inrichters van activiteiten;
- Adviesbevoegdheid in het kader van collectievorming van de openbare bibliotheek;
- Het financieel beheer van de activiteiten van gemeenschapscentrum ’t Gasthuis en van de openbare bibliotheek die te maken
  hebben met bovengenoemde opdrachten met uitsluiting van ieder winstbejag en met inachtneming van de cultuurpactwet van 1juli
  1973.

Interesse?
Wens je graag deel uit te maken van de raad van bestuur,
neem dan contact op met Lydie Verrept – bibliotheek@wijnegem.be of via tel. 03 288 21 60