Wijnegem

Dienstreglement

DIENSTREGLEMENT Openbare Bibliotheek Wijnegem

Instelling
Art.1. De gemeentelijke openbare bibliotheek van Wijnegem is een democratische instelling die vrij toegankelijk is voor iedereen. De bibliotheek streeft ernaar haar collectie en dienstverlening in een geest van objectiviteit aan te passen aan de behoeften aan informatie, ontspanning en ontwikkeling van de hele bevolking.

Openingsuren en adresgegevens
Art.2. De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek bestaat uit één vestiging, gelegen op de Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem – 03 288 21 60 - bibliotheek@wijnegem.be - wijnegem.bibliotheek.be

september tot en met juni                      

maandag: 10 u – 20 u
dinsdag: 10 u - 20 u
woensdag: 12 u – 20 u
donderdag: 10 u – 20 u
vrijdag: 10 u – 16 u
zaterdag: 10 u – 13 u
zondag gesloten          

juli en augustus              

maandag: 14 u – 20 u
dinsdag: 14 u - 20 u
woensdag: 14 u – 20 u
donderdag: 14 u - 20 u
vrijdag: 10 u – 13 u
zaterdag: 10 u – 13 u
zondag gesloten

Inschrijving
Art.3. Inschrijving gebeurt op voorlegging van een identiteitsbewijs. Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lenerskaart ofwel geldt de elektronische identiteitskaart (eID). Bij verlies of beschadiging van een lenerskaart wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling. Adreswijzigingen moeten onmiddellijk aan het bibliotheekpersoneel gemeld worden. Men betaalt inschrijvingsgeld vanaf 19 jaar. Aan personen die niet in België wonen, wordt bij de inschrijving een bewijs van verblijfsadres gevraagd. Een inschrijving is steeds individueel en geldt alleen in de bibliotheek van Wijnegem.

Tarieven
Art.4. Het retributiereglement met alle tarieven wordt na advies van de Raad van Bestuur van de vzw ’t Gasthuis vastgelegd in de gemeenteraad.

Lenen
Art.5. Het lenen van materialen kan enkel op vertoon van de lenerskaart of eID. De uitleentermijn van boeken, strips, dvd’s, tijdschriften, taalcursussen, luisterboeken en cd-roms bedraagt 3 weken. Kranten en naslagwerken worden niet uitgeleend, maar kunnen wel ter plaatse worden geraadpleegd. Het uitlenen van boeken, strips, dvd’s, tijdschriften, taalcursussen en luisterboeken is gratis. Er kunnen maximaal 7 boeken (incl. taalcursussen en luisterboeken) en 7 strips en 7 tijdschriften en 7 dvd’s per lenerskaart of eID worden uitgeleend.
Leerkrachten, onthaalmoeders, stagiaires onderwijs, verenigingen … kunnen beroep doen op een gratis groepskaart waarbij meerdere materialen voor een langere tijd kunnen ontleend worden. Materialen voor persoonlijk gebruik dienen wel uitgeleend te worden op een persoonlijke betalende lenerskaart ofwel via de eID.
Personen die gebruik maken van de bib-aan-huis-service mogen hun materialen 4 weken bijhouden. Elke uitlening is persoonlijk. Geleende werken mogen niet aan derden verder gegeven worden. Ouders zijn verantwoordelijk voor de geleende werken van hun minderjarige kinderen.

Verlenging uitleentermijn
Art.6. De uitleentermijn van boeken, strips, taalcursussen en luisterboeken kan max. verlengd worden tot 9 weken. De verlenging moet worden aangevraagd voor het verstrijken van de uitleentermijn. Verlengingen zijn niet meer mogelijk als het werk ondertussen door een andere lener wordt gereserveerd. Verlengen kan ook telefonisch tijdens de openingsuren, via mail of via de website. Voor tijdschriften en dvd’s is verlengen niet mogelijk.

Overschrijden van de uitleentermijn
Art.7. Wie materialen te laat terug brengt, betaalt een boete per week per item. De administratiekosten voor het verzenden van rappels vallen eveneens ten laste van de lener. Bij herhaalde aanmaningen tot betalen, zullen alle wettelijke middelen worden aangewend om de geleende werken of het verschuldigde bedrag alsnog op te eisen.

Reservering
Art.8. Uitgeleende materialen kunnen worden gereserveerd. De reservatiekost wordt betaald bij het plaatsen van de reservering. De lener wordt gewaarschuwd als het gereserveerde werk klaarligt en heeft dan 14 dagen de tijd om het werk af te halen. Na deze termijn komt het gereserveerde werk terug in omloop.

Leenverkeer tussen bibliotheken
Art.9. Boeken die niet tot de collectie van de gemeentelijke openbare bibliotheek van Wijnegem behoren, kunnen op verzoek aangevraagd worden bij een andere bibliotheek. Voor de aanvraag worden administratiekosten betaald. De lener wordt gewaarschuwd als het aangevraagde materiaal klaarligt.

Fotokopieën en prints
Art.10. Fotokopieën en prints worden door de aanvrager betaald.

Verkoop van materialen
Art.11. Afgevoerde materialen worden verkocht per item.

Informatie
Art.12. De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp een beroep doen op het bibliotheekpersoneel.

Internet en het gebruik van de pc’s, tablets en iPads
Art.13. Internet, de pc’s, tablets en iPads zijn beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Het gebruik van internet en de pc’s, tablets en iPads is gratis. Informatie van internet en de pc’s kan afgedrukt worden. Elke print moet je betalen. Het gebruik van opslagmedia is toegestaan. Het misbruiken van de toegang tot internet, de pc, tablet of iPad leidt tot sancties al naargelang de aard van de inbreuk. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het internet, de pc’s, tablets of iPads.

Zorg en verantwoordelijkheid
Art.14. De lener draagt zorg voor de geleende werken. Beschadigingen moeten steeds en zo snel mogelijk gemeld worden aan het bibliotheekpersoneel. Bij verlies of beschadiging van een werk moet de lener een vergoeding betalen. Het bedrag wordt vastgesteld door de bibliothecaris, rekening houdende met de vervangingswaarde van het werk en de verwerkingskosten.

Gedragsregels in de bibliotheek
Art.15. De bezoeker zorgt voor een aangepast gedrag in de bibliotheek en een aangename en rustige werksfeer in de leesruimten. Dieren zijn niet toegelaten in de bibliotheek.
De bezoeker respecteert de openingsuren. Na sluitingstijd mag het personeel weigeren nog verder uitleningen te registreren.

Onvoorziene omstandigheden
Art.16. Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen voor een bepaalde termijn de toegang en het gebruik van de bibliotheek geweigerd worden door de bibliothecaris. Onvoorziene en betwiste gevallen worden geregeld door de bibliothecaris. Bij betwisting kan deze of de gebruiker zich richten tot het College van Burgemeester en Schepenen.

Akkoord
Art.17. Door zich te laten inschrijven in de bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement waarvan hij/zij bij zijn/haar inschrijving een exemplaar ontvangt.

Overgang
Art.18. Dit dienstreglement vervangt alle voorgaande dienstreglementen vanaf 1 januari 2016.

Nog geen reacties

Plaats een reactie
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.

Meer nieuws

Leeskring

Boekenverslinder of gelegenheidslezer? Je leeservaringen delen? Meer te weten komen over de auteur? Naar een voorstelling of verfilming gaan? Of gewoon meer ontdekken over een boek? Dan bent u in de leeskring van Wijnegem aan het juiste adres. Lees verder
Meer nieuws